Chính sách bảo hành

HYLASIWA cam kết thiết kế và sản xuất các sản phẩm hoàn hảo, chất lượng cao cho ngôi nhà của bạn. Là một phần trong cam kết của chúng tôi, mọi sản phẩm HYLASIWA đều được bảo hành bởi nhà sản xuất có giới hạn từ 1  đến 2 năm, tùy theo dòng sản phẩm.

Những gì được bảo hành.

Khiếm khuyết trong sản xuất; điều này được định nghĩa là một lỗi trong vật liệu hoặc tay nghề của sản phẩm

Sản phẩm bị lỗi

Những gì không được bảo hành.

Hao mòn bình thường

Cố ý làm hỏng, sơ suất, chăm sóc không đúng cách hoặc sử dụng sai mục đích

Đồ bị mất hoặc bị đánh cắp

Các bộ phận hoặc sản phẩm đã được xử lý

Các mặt hàng đã sửa đổi

Không hài lòng

Những gì chúng tôi sẽ làm:

Gửi thay thế miễn phí

Nếu mặt hàng bị ngừng sản xuất, hãy gửi mặt hàng tương tự

Thông tin yêu cầu:

Có thể yêu cầu một bản sao của bằng chứng mua hàng ghi ngày tháng của bạn trước bất kỳ khiếu nại nào theo bảo hành của chúng tôi

Hình ảnh hiển thị (các) vấn đề

Mô tả chi tiết về lỗi.

PO # được liệt kê trên mặt hàng (nếu có thể) PO # sẽ nằm ở cuối một số mặt hàng hoặc trên nhãn mã vạch

Bảo hành này chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân và không áp dụng cho các nhà bán lẻ và cơ sở thương mại. Hàng hóa giảm giá đặc biệt có thể không được bảo hành của chúng tôi.

Để kích hoạt bảo hành, vui lòng liên hệ:

Số ĐT : 090 8674 048