Địa chỉ:

24C /8, Đường số 5, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam