24C /8 , Đường số 5, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam