Khách hàng có thể thanh toán linh hoạt theo các hình thức sau:

1/ Tiền mặt.

2/ Chuyển khoản.

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Việt Mỹ

Số Tài khoản : 155 1145 666 888,  Ngân hàng Quân Đội  (MB bank)