Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến nhà cung cấp, khách hàng, thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất …

Tất cả yêu cầu cung cấp thông tin từ bên thứ 3, đều được chúng tôi xác nhận, kiểm chứng  một cách cẩn thận.